Alice Estefanyi
Jiřina Hartingerová
Emilie Hostašová
Eva Hudcová
Eva Mužíková
Libuše Obrdlíková
Jarmila Petrová
Ilda Pitrová
Dagmar Sochorová
Kapka Toušková
Tomáš Vrána
Anen Žertová

Toto sdružení profesionálních výtvarnic různých oborů volného a užitného umění bylo založeno v roce 1995 v Brně. Iniciátorem založení tohoto sdružení jsou bývalí členové Svazu československých výtvarných umělců, kteří se aktivně podíleli na výtvarné podobě textilní technologie artprotis v jeho brněnských atelierech podniku Vlněna.
Po dobu deseti let se výtvarnice úspěšně představují na řadě společných výstav v galeriích a kulturních zařízeních. Mimo volnou textilní tvorbu, která je společným tvůrčím zájmem všech, vystavují i volnou tvorbu ostatních výtvarných oborů jako je malba, grafika, skleněné objekty, komorní plastika.

Kontakty na sdružení
Aktivity sdružení – výstavy a prezentace